ตารางสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2559

นศท.ชาย ชั้นปีที่ 3 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์สอบ ม.หอการค้าไทย รอบเช้า

ศูนย์สอบ ม.หอการค้าไทย รอบบ่าย

ศูนย์สอบ ร.ร.สารวิทยา รอบเช้า

ศูนย์สอบ ร.ร.สารวิทยา รอบบ่าย

ศูนย์สอบ ร.ร.สันติราษฎ์วิทยาลัย รอบเช้า

ศูนย์สอบ ร.ร.สันติราษฎ์วิทยาลัย รอบบ่าย

ศูนย์สอบ ร.ร.ศรีอยุธยาฯ รอบเช้า

ศูนย์สอบ ร.ร.ศรีอยุธยาฯ รอบบ่าย

ศูนย์สอบ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี รอบเช้า

ศูนย์สอบ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี รอบบ่าย

ศูนย์สอบ ร.ร.เทคโนโลยีนครปฐม รอบเช้า

ศูนย์สอบ ร.ร.เทคโนโลยีนครปฐม รอบบ่าย

ศูนย์สอบ ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม รอบเช้า

ศูนย์สอบ ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม รอบบ่าย


นศท.ชาย ชั้นปีที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.


นศท.ชาย ชั้นปีที่ 5

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.


นศท.หญิง ชั้นปีที่ 3

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์สอบ ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม

ศูนย์สอบ ร.ร.เทคโนโลยีนครปฐม

ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.


นศท.หญิง ชั้นปีที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.


นศท.หญิง ชั้นปีที่ 5

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.