ประชาสัมพันธ์

พลตรี ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์ ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเป็น นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561