ประชาสัมพันธ์

พลโท วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเป็น นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561