ประชาสัมพันธ์

พลโท วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560