ประชาสัมพันธ์

          พลตรี ปราการ  ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานในกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560