Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
         พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559                                            
          พลโท วีรชัย  อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2559             
          พลตรี ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำนักศึกษาวิชาทหาร "รด.จิตอาสา" ทำความสะอาดสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมาร มอบผ้าห่มอาหาร และทำกิจกรรมสันทนาการ ให้กับคนชราในสถานสงเคราะห์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมาร ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี                   
          พลตรี ปราการ  ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนาม  นักศึกษาวิชาทหาร ชาย ชั้นปีที่ 3 (ผลัดที่ 3) ,ชั้นปีที่ 4 (ผลัดที่ 1) ,ชั้นปีที่ 5 (ผลัดที่ 1) และนักศึกษาวิชาทหาร หญิง ชั้นปีที่ 2 (ผลัดที่ 3) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559                  
          พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เยี่ยมชมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559       

หน้า