Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
          โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ดำเนินการฝึกหลักสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซล รุ่นที่ 28 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ชาย,หญิง โดยทำการฝึกภาคที่ตั้ง ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ห้วงวันที่ 30,31 ส.ค., 6,7,13,14 และ 20 ก.ย. 2557                                      
          หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม "หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมใจช่วยไทยคืนสุข"ณ ลานวรรณสมิต ภายในโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 11 กันยาน 2557                                             
          พล.ต.เฉลิมพล  ธรรมสุนทร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำคณะผู้บังคับบัญชา ครูฝึก ไปประดับเครื่องหมายยุวชนรักษาดินแดนให้กับ นศท.ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกยุวชนรักษาดินแดนของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557                                      
          พลโท ยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตร นศท.จราจร ,หลักสูตร นศท.พยาบาล และหลักสูตร นศท.บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 ณ ลานวรรณสมิต โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557                                      
            หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดกิจกรรม "นศท.จิตอาสาแด่นักรบกล้าทหารผ่านศึก" โดย พล.ท.ยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และพล.ต.เฉลิมพล  ธรรมสุนทร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำครูฝึกและนักศึกษาวิชาทหาร เยี่ยมให้กำลังใจและแสดงออกถึงความห่วงใยทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กำหนดการจัดกิจกรรมจำนวน 2 วัน คือ วันอังคารที่ 2 และวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557                                                          

หน้า