Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
          พลตรี สุรพล  วันเพ็ญ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นำคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพทหารของ ทบ. โดยตรวจสอบและประเมินผลฯ ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558              
                 พลตรี วีรชัย  อินทุโศภณ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 42 ประจำปี 2558 ณ ห้องเรียน 305 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่่ 24 มีนาคม 2558                 
          พลตรี วิโรจน์   วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558           
          พลตรี วีรชัย  อินทุโศภณ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 99 ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียน 405 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558             
          พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายฝึก นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ อ.เมือง จว.กาญจนบุรี                                                

หน้า