Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
          พลตรี วิโรจน์   วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันอสัญกรรมของจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี(เจิม-แสงชูโต) ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ภายใน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 1 ก.ค.58              
          พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมงาน "ร่วมแสดงพลังสร้างจิตสำนึกสาธารณะ" โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับศูนย์การกำลังสำรองจัดกิจกรรมขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558                      
          พลตรี วิโรจน์   วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง มอบเงินให้กับกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 2 นาย ได้แก่ พันโท อาณัติ  มิ่งเมือง และจ่าสิบเอก ชูพล  ม่วงลาย เพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงดูบุตรต่อไป โดยมอบให้ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558    
          พลโท ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ ณ ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558                                                      
           พลตรี วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในส่วนพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ กรมทหารสื่อสารที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558                                                                 

หน้า