Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
                    พลตรี วิโรจน์   วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ณ ห้องมัทนะพาธา และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องสาวิตรีและบริเวณด้านหลังห้องสาวิตรี อาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558                                                      
           พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท นำข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง ฟังธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน และทำความสะอาดวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดพรหมวงศาราม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558                                              
          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 11.00 น. นศท.ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำ บริเวรหน้าโรงงานยาคูล ( ผู้พบเห็นเหตุการได้บันทึกภาพส่งมาเพื่อฝากชื่นชมน้องๆ ) ศูนย์การกำลังสำรองจึงขอประกาศชื่มชม นศท.ทุกนายมา ณ โอกาสนี้       
          หน่วยบัญชาการรักษดินแดน กระทำพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยกระทำพิธีฯ ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558      
         ศูนย์การกำลังสำรอง กระทำพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานวรรณสมิต ภายในโรงเรียนรักษาดินแดน มีนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง และปริมณฑลเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ระลึก และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ อีกทั้งเป็นการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมี พลโท ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558                                                              

หน้า