Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
          พลตรี ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกย่อย กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 และ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558                                      
          พลโท วีรชัย   อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยภริยา ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)      
          หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดกิจกรรม การสร้างการรับรู้ "ร่างรัฐธรรมนูญ" ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยจัดกิจกรรม ณ โดมลานวรรณสมิต ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558                   
          พลตรี วิโรจน์   วิจิตรโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเรียน 305 อาคารโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558       
          พลโท วีรชัย  อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมศูนย์การกำลังสำรองและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ได้กรุณามอบสิ่งของจำเป็นให้กับบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และพบปะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับพิเศษที่มารายงานตัว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558                           

หน้า