Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
          พลตรีปราการ  ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำข้าราชการศูนย์การกำลังสำรองและนักศึกษาวิชาทหาร กระทำพิธีพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558                   
           ศูนย์การกำลังสำรอง จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ โดมลานวรรณสมิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558              
          พลตรี ปราการ  ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และนักศึกษาวิชาทหาร กระทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558         
          หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม การจัดตั้งองค์กรนักศึกษาวิชาทหาร "รด.จิตอาสา" สู่การปฏิบัติงานเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558                   
          พลตรี ปราการ  ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 และศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558                              

หน้า