ติดต่อ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร


เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ ทศท. : 02-276-7042
โทรศัพท์ ภายใน ทบ. : 86600
โทรสาร : 02-227-0342

แผนที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร